Termes legal

 

Tots els continguts de la web www.daltinterior.com són de propietat exclusiva de DALT, incloent, disseny gràfic, logotips, imatges, textos, il·lustracions, fotografies, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web.

 

La reproducció, distribució, comunicació al públic, transformació, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació, en qualsevol format online o offline que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibides.